Distribution

Distribution är den största verksamheten hos oss på Franssons Åkeri. Våra fordon är mycket lämpliga vid distribution, alla fordon har antingen skåp eller kapell. Alla med öppningsbara sidor och med bakgavelhiss. För regelmässiga distributionsuppdrag kan vi utrusta fordonen enligt kundens önskemål och tex förse dem med kundens logotyp och företagsfärg. Vi tar hand om alla typer av transporter som kan gälla allt från leverans av enstaka paket, till daglig distribution enligt ett i förväg fastställt schema. Våra fordon är flexibla och kan disponeras helt efter kundens önskemål.