Paket/Bud

Vi tillhandahåller även en tjänst där vi levererar enstaka paket/brev. Inget uppdrag är för litet för oss! Ni kanske glömde skicka med något i den ordinarie transporten, då rycker vi in och levererar. Spelar ingen roll vart det skall levereras. Vi har fordon som passar!